USLUGE

Bušačko-minerski radovi

Miniranju se pristupa nakon izvršenih radova bušenja i proračuna od strane kvalifikovanih lica o količinama eksploziva i eksplozivnih sredstava potrebnih za određeno minsko polje. Proračunate količine dostavljaju
se nadležnim organima (MUP) radi potrebnih odobrenja za prevoz eksplozivnih materija. Da bi se moglo dobiti odobrenje za prevoz, neophodno je količinu potrebnog eksploziva najaviti minimalno 48 sati prije početka prevoza. O terminu miniranja obavještava se i agencija za zaštitu koja vrši obezbjeđenje prilikom miniranja.

Poslove bušenja i miniranja obavljamo skupa ili odvojeno, a sve zavisno od potreba korisnika naših usluga. Radnici koji su angažovani na poslovima bušenja i miniranja su za to oposobljeni i posjeduju odgovarajuće stručne spreme. Pri izvođenju radova bušenja i/ili miniranja velika pažnja se posvećuje zaštiti na radu. Sigurnost naših radnika, radnika korisnika naših usluga, naša i njihova imovina, zaštita okoliša je naša zadaća prilikom izvođenja bušačko-minerskih radova.

 

 

Usluga korištenja civilnog strelišta

Promet orožja i municije B kategorije (sve vrste pištolja, revolver, lovačko oružje, vazdušno oružje, municija svih kalibara).

Usluga korištenja civilnog strelišta, pojedinačno i kolektivno.

Usluga obuke za rukovanje vatrenim oružjem u cilju dobijanja odobrenja za nabavku oružja  za ličnu bezbjednost i lov.

Korištenje pootpuno automatizovanog civilnog strelišta, sa pet automatskih linija praćenih video nadzorom, svaka posebno. Potpuno klimatizovano strelište sa ugrađenom antirikošetnom zaštitom. Potrebna lična karta ili drugi lični dokument.

Obezbjedjeni pištolji česka zbrojovka 6.35 i 7.65. Zastava TT 7,62 mm, Beretta 92 fs 9 mm. Revilveri Taurus .38 specijal i .357 Magnum. Municija obezbjeđena u strelištu.

Streliste se nalazi u Ljubiji iza bivseg Doma za obrazovanje kadrova RZR Ljubija.

Sve informacije o cjenama oružja i municije i ostalih uslova korišćenja usluge civilnog strelišta možete dobiti na telefon: +387/65/992-213  Goran Praštalo

 

20161128_144352
20161128_144508
civilno strelište