ANFO eksplozivi se zbog svojih zadovoljavajućih minersko tehničkih i detonacijskih svojstava te relativno niske cijene najviše koriste za privredna miniranja u rudarstvu i građevinarstvu. Uz ekonomski faktor, sigurnost prilikom miniranja, jednostavnost proizvodnje na mjestu upotrebe i mogućnosti mehanizovanog punjenja bušotina dodatni su razlozi učestalosti upotrebe.

Premda su minerska svojstva ANFO eksploziva dobro poznata, često se prilikom izvođenja miniranja ne vodi računa o uvjetima postizanja optimalnih detonacijskih parametara.

U radu su sistematizovani  faktori koji utiču na brzinu detonacije ANFO (ANFO i Heavy ANFO) eksploziva te se daje pregled istraživanja u području ANFO eksploziva izvedenih posljednjih godina. Pored empirijskih podataka u radu se koriste i podaci dobijeni računarskim modeliranjem

 

 

bs_BA