O NAMA

U BiH poslujemo od 05.07.2002 godine i registrovani smo pod imenom : Društvo u mješovitoj svojini Tvornica eksplozivaTvek”Ljubija d.o.o., skraćeno: “Tvek”Ljubija d.o.o.

“Tvek”Ljubija d.o.o. je organizacija koja je u obavljanju poslovne delatnosti specijalizovana za:

 • proizvodnju rudarskih eksploziva
 • pružanje usluga bušenja, miniranja, usluga civilnog strelišta za vatreno oružje
 • distribuciju navedenih artikala namjenskom spektru korisnika.

Kao potvrda uspješnosti u poslovanju “Tvek” Ljubija doo je dobio sertifikat od International Certifiacation Group doo Beograd za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2015.

Broj sertifilkata: QMS197BA295802002

               ICG_logo_desk 

 

LIČNA KARTA FIRME

1.    Podaci – predstavljanje preduzeća

 

 1. Naziv firme: Društvo u mješovitoj svojini Tvornica eksploziva TVEK» d.o.o. Ljubija
 2. Sjedište firme: Ljubija, Prvog maja broj 1.
 3. Vanjska trgovina i posredovanje: Prijedor. Milana Tepića M-1
 4. Datum registracije: 05.07.2002 godine kod Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj  rješenje  1-12611-0
 1. JIB 4401522960003
 2. PIB 401522960003
 3. Matični broj  1958097
 4. Direktor: Dolinić Duško, dipl. ing.rud.
 5. Predsjednik Skupštine : Vujković Stanko , dipl.inž.maš.
 6. Žiro račun 5620070000440532 Razvojna banka
 7. Djelatnost preduzeća:

– proizvodnja privrednih eksploziva,

– bušačko-minerski radovi,

 1. Kontakt telefon/fax : tel. 00 387 52 243 320, fax 00 387 52 243 321, 065 692 300
 2. Broj zaposlenih: ( stalni radni odnos) ……………………………..  33 radnika

Vanjski saradnici ( pravni, knjigovostveni servis, itd )……..  5 izvršioca

 1. Oblik svojine: mješovito vlasništvo

66.66 % privatni kapital

33.33 % vlasništvo RŽR”Ljubija” ad

 1. Licencirano od strane ……….(Rješenje o ispunjenju uslova za rad) :
 2.    Ministarstva unutrašnjih poslova RS za proizvodnju i promet eksploziva,
 3.   Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH za promet eksploziva,
 4.    Ministarstva energetike, privrede i razvoja RS za usluge bušenja i miniranja,
 5.   Ministarstva energetike, industrije i rudarstva FBiH za usluge bušenja i miniranja,
 6.   Ministarstva saobraćaja i veza RS za drumski prevoz robe,

6  .Ministarstva vanjske trgovine BiH za uvoz i izvoz oružja i proizvodnju oružja i vojne opreme.

 1.   Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za proizvodnju  rudarskih eksploziva
 2. Ministarstvo komunikacija i veza BiH za prevoz robe i opasnih materija u međunarodnom saobraćaju;
 1.   Ministarstvo građevinarstva , ekologije i zaštite okoline RS – ekološka dozvola za proizvodnju i skladištenje eksploziva;
 1. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS- za promet, skladištenje i upotrebu opasnih hemikalija
 2. ISO 9001:2015, International Certifiacation Group doo Beograd.
 3. CE znak Broj EXP 1395-001/2013 po direktivi Prema Direktivi 93/15/ES (Konštrukta Slovačka)
 4.  Vozači: IRU Akademija ( međunarodni prevoz tereta i opasnih materija)

Menadžer IRU Akademija (međunarodni prevoz tereta i opasnih materija).

16  Lokacija proizvodnog pogona: Ljubija, Tomruci,

 1. Proizvodni kapaciteti:

Postrojenje za proizvodnju anfo rudarskih eksploziva MINEKS 1 i 2 , kapaciteta 2x 1.000 kg/sat

Postrojenje za proizvodnju emulzionih eksploziva, kapaciteta    2x 500 kg/sat

Direktor

Dolinić Duško