NAŠ CILJ

Naš cilj je da obezbjedimo i trajno održavamo svoje mjesto među vodećim organizacijama u privrednoj grani u kojoj poslujemo i postanemo sinonim za uspješnu organizaciju, koja svoj uspjeh gradi obezbeđujući zadovoljstvo korisnika.

Ovaj cilj ostvarujemo:

  • uspostavljanjem, primjenom, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom, prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015, te održavanjem konzistentnog nivoa kontrole kvaliteta,
  • kvalitetom svih naših proizvoda i usluga i stalnim povećavanjem stepena zadovoljenja korisnika kroz ispunjavanje njihovih zahtjeva, uz nastojanje da prevaziđemo njihova očekivanja,
  • razvojem i inovacijom proizvoda i usluga u skladu sa zahtjevima tržišta,
  • neprekidnim ulaganjem u tehničko-tehnološki razvoj i unapređivanjem procesa kako bismo doprinijeli efikasnijem i efektivnijem funkcionisanju i stalnom poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom,
  • identifikovanjem, analizom, vrednovanjem i upravljanjem rizicima i prilikama koji se mogu javiti u procesu obavljanja poslovne aktivnosti,
  • postavljanjem, praćenjem i preispitivanjem stepena ostvarivanja godišnjih mjerljivih ciljeva na svim organizacionim nivoima,
  • preduzimanjem mjera za unapređivanje kvaliteta saradnje i uspostavljanjem partnerskih odnosa sa isporučiocima,
  • adekvatnom motivacijom svih zaposlenih i očuvanjem njihovog zdravlja i bezbednosti na radu,
  • stvaranjem i održavanjem organizacione kulture koja promoviše proaktivno djelovanje i kontinuirano poboljšavanje i
  • stalnim sticanjem novih znanja i podsticanjem timskog rada u cilju postizanja zajedničkih uspjeha.

Ocena kvaliteta proizvoda od strane korisnika jedino je mjerilo, a zadovoljstvo poslovnih partnera najvažniji je cilj.

Dolinić Duško, dipl. ing. rud. Direktor