Dokumenti

Dokumenti

Dokumenti i sertifikati

 • Dokumeni za preuzimanje

  U ovoj sekciji možete pogledati i preuzeti sve dokumente i sertifikate kojima raspolaže Tvek d.o.o.

Rješenja o puštanju u promet

 • Pravilnik rukovanje eksplozivnim sredstvima i miniranje u rudarstvu
 • Rješenje o upisu u registar osoba spoljno trgovinskog prometa
 • Rješenje o odobrenju MUP-a FBiH o odobrenju stavljanja u promet ELMULEX
 • Rješenje o odobrenju MUP-a RS o odobrenju stavljanja u promet ELMULEX
 • Uputstvo za upotrebu ELMULEKS maj 2021-1

STL licence i uputstvo za korištenje

 • Pravilnik rukovanje eksplozivnim sredstvima i miniranje u rudarstvu
 • Rješenje o upisu u registar osoba spoljno trgovinskog prometa
 • STL BTL ELMEKS
 • Preporuke za korištenje Emulzionog eksploziva
 • Uputstvo za upotrebu ELMULEKS maj 2021-1

Zakoni i Pravilnici

 • Pravilnik rukovanje eksplozivnim sredstvima i miniranje u rudarstvu
 • Rješenje o upisu u registar osoba spoljno trgovinskog prometa
 • STL BTL ELMEKS
 • TVEK DOO LJUBIJA ISO 9001
 • Zakon o oružju i municiji Službeni Glasnik RS bro 26.16
bs_BA