Dokumenti

Dokumenti

Dokumenti i sertifikati

 • Dokumeni za preuzimanje

  U ovoj sekciji možete pogledati i preuzeti sve dokumente i sertifikate kojima raspolaže Tvek d.o.o.

 • Licenca za drumski prevoz stvari, 2019
 • Sertifikat od International Certifiacation Group doo Beograd za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2015.
 • Sertifikat o stručnoj osposobljenosti savjetnika za bezbjednost za prevoz opasnih materija
 • Potvrda o stručnoj osposobljenosti za vršenje drumskog prevoza stvari
 • Bezbjednosno-tehnički list Elmuleks
 • Eksplozivne materije koje se mogu stavljati na promet
 • PIB
 • Pravilnik za rukovanje eksplozivnim sredstvimai miniranje u rudarstvu
 • Rjesenje o odobravanju stavljanja u promet privrednog eksploziva
 • Rjesenje o upisu u registar osoba spoljno-trgovinskog prometa
 • Sertifikat EXP_D_006_2021
 • Zakon o prevozu opasnih materija (Sluzbeni Glasnik RS, broj 2015.16)
 • Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova (Sluzbeni glasnik RS, broj- 78.11)
 • Zakon o oružju i municiji (Sluzbeni Glasnik RS, broj 26.16)
 • Preporuke za korištenje Anfo eksploziva
 • Preporuke za korištenje Emulzionog eksploziva
 • Rješenje o odobrenju MUP-a FBiH o odobrenju stavljanja u promet ELMULEX
 • Rješenje o odobrenju MUP-a RS o odobrenju stavljanja u promet ELMULEX
 • Uputstvo za upotrebu Elmuleks maj 2021-1
bs_BA